Tester

Vill du vet hur din kroppsammansättning ser ut? Vill du lära dig hur du ska äta för att optimera din hälsa och prestation? Med stor kompetens och erfarenhet ger vi dig de rätta verktygen. Du ska få goda resultat och självklart nå dina mål. Det är vår drivkraft.

BODPOD

Att mäta kroppssammansättningen är ett perfekt verktyg om du ska göra en större förändring, komma i form, gå ner eller upp i vikt.

Genom att mäta dig regelbundet håller du koll på att viktminskningen eller viktökningen sker med kvalité – att du bygger muskler och tappar fett, inte tvärtom.

Hos oss har du möjlighet att mäta kroppssammansättningen i en BodPod, en kapselliknande apparat som mäter kroppens sammansättning mycket exakt. BodPod:en mäter volymen på kroppen genom att se hur mycket luft den tränger undan inne i kapseln. Tillsammans med vikten beräknas sedan densiteten på kroppen för att komma fram till andelen kroppsfett.

Varför är det relevant att mäta fettprocent? Hur mycket du väger säger inte så mycket om hur din kropp ser ut. BMI säger bara hur tung du är i förhållande till längden, men ingenting om vad kroppen består av, vilket är just det en BodPod-mätning visar.

Pris 495 kr

KONDITIONSTEST

Som ytterligare en pusselbit för att få bästa träningsresultat kan du göra ett konditionstest.

Testet är ett så kallat Åstrandstest som tar cirka 10 minuter och genomförs på cykelergometer. Testvärdet beräknas utifrån pulsvärdet vid en viss belastning. Resultatet visar måttet på den maximala syreupptagningsförmågan.

Pris 450 kr

HÄLSOTEST

Vårt hälsotest ger dig en bra uppfattning om en rad hälsoaspekter som är av stor vikt för ditt individuella träningsupplägg.

Vi mäter blodfetter, blodtryck, blodsocker och kontrollerar farlig fetma (bukomfång). Om värden ligger för högt får du tips om lämpliga åtgärder. Utförs av legitimerad sjuksköterska.

Pris 450 kr

HÄLSOSAMTAL

Hur ser dina levnadsvanor och din vardag ut? Även små förändringar kan ge stora positiva effekter.

Under en timme diskuterar vi dina förutsättningar utifrån ett hälsoformulär som fyllts i innan besöket. Arbetssituation, motionsvanor, kostvanor, stress, alkohol/tobak och eventuella besvär från muskler och leder är exempel på områden vi samtalar kring. Därefter ger vi råd kring lämpliga åtgärder för bättre hälsa utifrån dina behov och förutsättningar. Kombineras med fördel med vårt hälsotest.

FUNKTIONSANALYS

Funktionsanalysen är ett viktigt steg för att vi ska kunna utforma ett personligt anpassat och säkert träningsprogram efter dina förutsättningar.

Vi gör en bedömning av kroppens led- och muskelfunktioner, hållning samt eventuella felbelastningar utifrån neurologiska och ortopediska tester. Utförs av legitimerad kiropraktor.

För övriga priser samt bokning
kontakta gärna vår reception på tel 0155-28 52 00 eller maila oss, reception@halsomagasinet.se