Låt barnen följa med!

I vårt lekrum får barnen gärna leka medan du som förälder tränar.

Med hänsyn till andra medlemmar samt för barnets säkerhet får barnet endast vistas i lekrummet, inte i träningslokaler eller omklädningsrum, det är ditt ansvar som förälder att se till att barnet håller sig i lekrummet.

Kom ihåg att ställa tillbaka allt på sin plats, det är trevligt för de som kommer efter er.

Kontakta gärna vår reception om du har frågor, telefon 0155-28 52 00.