Framtidens företagsfriskvård

Friskvård är idag en angelägenhet för alla arbetsgivare och målet är givet –
motiverade medarbetare med ett långsiktigt friskt och effektivt arbetsliv.  Men hur når vi dit? Hur får vi mätbara resultat? På vilken nivå – individ, grupp eller ­organisation – behövs insatser? Vi ser oss som er samarbetspartner med stor ­kompetens och erfarenhet inom företagsfriskvård. Vi tittar på helheten, både den fysiska och mentala hälsan och kan göra rätt insatser där vi, efter gemensam bedömning med er, ser att behov finns. Insatser som ger dig och dina medarbetare rätt förutsättningar för goda och långsiktiga resultat.

Abonnerad träning
Abonnera en av våra gruppsalar i Hälsomagasinet Hamnen eller vår vackra yogasal i Hälsomagasinet Lusthuset för privat träning för ert företag. Välj bland vårt stora utbud av klasser och bli inspirerad av någon av våra erfarna instruktörer. Öka teamkänslan och förbättra hälsan hos personalen tillsammans med oss på Hälsomagasinet!

För mer information och bokning, välkommen att kontakta företagsansvarig Emelie Ek, emelie@halsomagasinet.se